Vandredi, Me 6

Si tan an pèmèt, Lyezon Lapèch ki soti nan Mayflower Wind, Avangrid Renewables, Equinor, Ørsted, ak Vineyard Wind ap disponib pandan lè pò yo chak mwa pou demann, kòmantè, ak fidbak sou lapèch komèsyal ak lwazi pou Zòn Enèji Van RI/MA yo.

kote yo ye:

Chalu siperyè
Anwo kay chanm konferans
55 State Street
Naragansèt, RI 02882
Direksyon pou kondwi

Tan:

9:00 AM - 12:00 PM

Join nou pou konvèsasyon enfòmèl oswa kontakte Joel Southall pou aprann plis.

Joel Southall, Lyezon Lapèch
joel.southall@mayflowerwind.com
617-817-4682