Dokiman

Te ajoute pou kenbe tout fèmen sou chaj paj
Federal Pèmèt

Mayflower Lwe Komèsyal

PLAN KONSTRUKSYON AK OPERASYON VAN MAYFLOWER

Mayflower Wind COP Volim I

Mayflower COP Volim II

Anèks A_Korespondans Ajans

Anèks AA_Plan repons pou devèsman lwil oliv

Anèks C_Desen Konsepsyon Pwojè Konseptyèl

Apendis D1_Massachusetts CZMA Konsistans Sètifikasyon-Falmouth

Anèks D2_Massachusetts CZMA Sètifikasyon Konsistans-Brayton Point

Apendis D3_Rhode Island CZMA Sètifikasyon Konsistans-Brayton Point

Anèks F1_Enpak Sediman Plume nan Aktivite Konstriksyon

Anèks F2_Source Enpak potansyèl nan faz operasyon ak enfrastrikti apre konstriksyon

Anèks H_Rapò Kalite Dlo

Anèks I1_Evalyasyon Risk Ekspozisyon Avya

Apendis I2_Evalyasyon_Risk_Bat

Anèks J_Rapò Evalyasyon Vejetasyon Terès ak Fauna Sovaj

Anèks K_Rapò sou zèb lanmè ak makroalg

Anèks L1_Rapò Zòn Pwoteje Deziyen yo Offshore

Anèks L2_Rapò Tè Pwoteje Onshore

Anèks M_Rapò Karakterizasyon Resous Benthic ak Shellfish

Anèks N_Evalyasyon Abita Pwason Esansyèl ak Espès Pwason Pwoteje

Anèks O_Plan Siveyans ak Diminisyon Mamifè Marin ak Tòti Lanmè

Anèks P1_EMF Evalyasyon Rapò

Apendis P2_HVDC EMF Evalyasyon

Apendis S_Analiz Efè Vizyèl Pwopriyete Istorik

Anèks T_Evalyasyon Enpak Vizyèl

Anèks T1_Simulasyon Cape Cod Onshore

Anèks T2_Simulasyon Vineyard Martha a

Anèks T3_Simulasyon Nantucket

Anèks U1_Rapò Evalyasyon Acoustic Nan Air

Anèks U2_Rapò Akoustik Anba Dlo

Anèks V_Lapèch Komèsyal ak Rekreyasyon ak Rapò Aktivite Lapèch

Anèks W_Plan Kominikasyon Lapèch

Anèks X_Evalyasyon Risk Sekirite Navigasyon

Apendis Y1_Evalyasyon obstak ak analiz espas aeryen

Anèks Y2_Analiz Koule Trafik Ayeryen

Anèks Y3_ADLS Analiz Efikasite

Anèks Y4_Rada ak Etid Depistaj Èd Navigasyon

 

Marin yo
Pèmi Leta
MAYFLOWER WIND BRAYTON POINT, RHODE ISLAND

Dokiman yo pral afiche isit la lè yo disponib.

MAYFLOWER WIND BRAYTON POINT, MASSACHUSETTS

Mayflower Brayton Point – Analiz pou sipòte EFSB Petisyon Volim 1

Mayflower Brayton Point – Analiz pou sipòte EFSB Petisyon Volim 2 (figi ak atachman)

Mayflower Brayton Point – DPU Aparans Avoka

Mayflower Brayton Point – Aparans Avoka EFSB

Mayflower Brayton Point – Draft Notice of Adjudication

Mayflower Brayton Point – Depoze DPU – Petisyon Seksyon 72

Mayflower Brayton Point – Depoze EFSB – Petisyon Seksyon 69J

Mayflower Brayton Point – Petisyon Zoning ak Ekspozisyon

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA ANGLE

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA PORTUGÈ

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA SPANYOL

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA CAPE VERDEAN

Mayflower Brayton Point – Kat Popilasyon Jistis Anviwònman MA

MAYFLOWER VAN FALMOUTH, MASSACHUSETTS

Mayflower Falmouth – Analiz pou sipòte Petisyon EFSB Vol 1 (Tèks)

Mayflower Falmouth – Analiz pou sipòte Petisyon EFSB Vol 2 (Figi ak Dokiman)

Mayflower Falmouth – Aparans Avoka DPU ak EFSB

Mayflower Falmouth – Depoze DPU – Petisyon Seksyon 72

Mayflower Falmouth – Draft Notice of Adjudication

Mayflower Falmouth – Depoze EFSB – Petisyon Seksyon 69J

Mayflower Falmouth – Avi Jijman EFSB

Mayflower Falmouth – Sètifika ENF MEPA

Mayflower Falmouth – MEPA ENF Full

Mayflower Falmouth – Petisyon Zoning Ak Ekspozisyon