Dokiman

Te ajoute pou kenbe tout fèmen sou chaj paj
Federal Pèmèt

Mayflower Lwe Komèsyal

PLAN KONSTRUKSYON AK OPERASYON VAN MAYFLOWER

Mayflower Wind COP Volim I

Mayflower COP Volim II

Anèks A_Korespondans Ajans

Anèks AA_Plan repons pou devèsman lwil oliv

Anèks C_Desen Konsepsyon Pwojè Konseptyèl

Apendis D1_Massachusetts CZMA Konsistans Sètifikasyon-Falmouth

Anèks D2_Massachusetts CZMA Sètifikasyon Konsistans-Brayton Point

Apendis D3_Rhode Island CZMA Sètifikasyon Konsistans-Brayton Point

Anèks F1_Enpak Sediman Plume nan Aktivite Konstriksyon

Anèks F2_Source Enpak potansyèl nan faz operasyon ak enfrastrikti apre konstriksyon

Anèks H_Rapò Kalite Dlo

Anèks I1_Evalyasyon Risk Ekspozisyon Avya

Apendis I2_Evalyasyon_Risk_Bat

Anèks J_Rapò Evalyasyon Vejetasyon Terès ak Fauna Sovaj

Anèks K_Rapò sou zèb lanmè ak makroalg

Anèks L1_Rapò Zòn Pwoteje Deziyen yo Offshore

Anèks L2_Rapò Tè Pwoteje Onshore

Anèks M_Rapò Karakterizasyon Resous Benthic ak Shellfish

Anèks N_Evalyasyon Abita Pwason Esansyèl ak Espès Pwason Pwoteje

Anèks O_Plan Siveyans ak Diminisyon Mamifè Marin ak Tòti Lanmè

Anèks P1_EMF Evalyasyon Rapò

Apendis P2_HVDC EMF Evalyasyon

Apendis S_Analiz Efè Vizyèl Pwopriyete Istorik

Anèks T_Evalyasyon Enpak Vizyèl

Anèks T1_Simulasyon Cape Cod Onshore

Anèks T2_Simulasyon Vineyard Martha a

Anèks T3_Simulasyon Nantucket

Anèks U1_Rapò Evalyasyon Acoustic Nan Air

Anèks U2_Rapò Akoustik Anba Dlo

Anèks V_Lapèch Komèsyal ak Rekreyasyon ak Rapò Aktivite Lapèch

Anèks W_Plan Kominikasyon Lapèch

Anèks X_Evalyasyon Risk Sekirite Navigasyon

Apendis Y1_Evalyasyon obstak ak analiz espas aeryen

Anèks Y2_Analiz Koule Trafik Ayeryen

Anèks Y3_ADLS Analiz Efikasite

Anèks Y4_Rada ak Etid Depistaj Èd Navigasyon

 

Marin yo
Pèmi Leta
VAN MAYFLOWER SOUTHCOAST, RHODE ISLAND

Mayflower Wind Brayton Point – Aplikasyon pou sipòte RI EFSB Petisyon Volim 1

Mayflower Wind Brayton Point – Aplikasyon pou sipòte RI EFSB Petisyon Volim 2 (figi ak atachman)

MAYFLOWER VAN KÒS SID, MASSACHUSETTS

Mayflower Wind SouthCoast Project – Avi pou jijman

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Sekretè Bard Kouvèti Lèt

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Cover and Table of Contents

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF FORM USGS Draft

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Circulation List Cover Letter

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment A – Narratif Pwojè

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment B – Chif

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Dokiman C – Desen Jeni

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment D – EJ Screening Forms Combined

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Dokiman E – Avi avanse MEPA ENF

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment F – ENF RMAT Report and Table

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment G – MA CZM Fed Consistency Statement

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment H – Lis pèmi yo

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment I – Journal of Agency Communications

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment J – Lis sikilasyon

Mayflower Wind SouthCoast Project – MEPA ENF Attachment K – Anons nan Jounal

Mayflower Brayton Point – Analiz pou sipòte EFSB Petisyon Volim 1

Mayflower Brayton Point – Analiz pou sipòte EFSB Petisyon Volim 2 (figi ak atachman)

Mayflower Brayton Point – DPU Aparans Avoka

Mayflower Brayton Point – Aparans Avoka EFSB

Mayflower Brayton Point – Draft Notice of Adjudication

Mayflower Brayton Point – Depoze DPU – Petisyon Seksyon 72

Mayflower Brayton Point – Depoze EFSB – Petisyon Seksyon 69J

Mayflower Brayton Point – Petisyon Zoning ak Ekspozisyon

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA ANGLE

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA PORTUGÈ

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA SPANYOL

Mayflower Brayton Point – Fòm tès depistaj EJ MEPA CAPE VERDEAN

Mayflower Brayton Point – Kat Popilasyon Jistis Anviwònman MA

MAYFLOWER VAN FALMOUTH, MASSACHUSETTS

Mayflower Falmouth – Analiz pou sipòte Petisyon EFSB Vol 1 (Tèks)

Mayflower Falmouth – Analiz pou sipòte Petisyon EFSB Vol 2 (Figi ak Dokiman)

Mayflower Falmouth – Aparans Avoka DPU ak EFSB

Mayflower Falmouth – Depoze DPU – Petisyon Seksyon 72

Mayflower Falmouth – Draft Notice of Adjudication

Mayflower Falmouth – Depoze EFSB – Petisyon Seksyon 69J

Mayflower Falmouth – Avi Jijman EFSB

Mayflower Falmouth – Sètifika ENF MEPA

Mayflower Falmouth – MEPA ENF Full

Mayflower Falmouth – Petisyon Zoning Ak Ekspozisyon