Pami objektif li se pote premye 1200 MW pouvwa pwojè a sou entènèt

Francis Slingsby
Francis Slingsby

BOSTON ak FALL RIVER, MA – 10 novanm 2022—Mayflower Wind, yon antrepriz Shell New Energies US LLC (Shell) ak Ocean Winds North America (Oseyan Winds), te anonse jodi a Francis Slingsby te asime wòl Direktè Egzekitif Mayflower Wind. Slingsby pote plis pase yon deseni eksperyans nan devlopman komèsyal ak biznis nan sektè enèji van lanmè Etazini. Li reyisi Michael Brown ki pral pote anpil eksperyans ak relasyon li bay Konsèy Direktè Mayflower Wind.

Francis Slingsby di: “Mwen kontan pou m rantre nan Mayflower Wind pandan n ap kontinye akselere transfòmasyon an nan yon avni enèji ki pi pwòp. "Mayflower Wind gen siksè bati yon pozisyon lidèchip nan mache van lanmè a, epi nou pral kontinye devlope pwojè ak bati nouvo opòtinite pou kominote nou yo."

Mayflower Wind te grandi siyifikativman depi kreyasyon li an 2019, ansanm ak anpil eksperyans konpayi paran li yo devlope pwojè van lanmè atravè mond lan. Antrepriz konjwen an gen ladann yon mendèv divès ki gen plis pase 70 anplwaye ki dedye a bay yon dosye solid 2.4 GW nan enèji van lanmè nan New England.

"Sa a se yon moman enteresan pou Mayflower Wind ak endistri van lanmè a," te di Michael Brown, Manadjè Peyi Etazini, OW Ocean Winds NA, "Francis pote konesans pwofon sou fason pou pote yon devlopman van lanmè bay lavi, e menm jan enpòtan, li gen yon vizyon sou ki jan li gen anpil valè pou travay ak kominote nou yo pote benefis lokalman, rejyonal, ak nasyonalman. Li se kalite moun ki gen konpetans ak reflechi ou vle dirije yon pwojè.”

Zòn lwaye konplè Mayflower Wind nan van lanmè a gen yon kapasite 2400 MW – ase elektrisite pou plis pase 1 milyon kay ak biznis alimante epi li pral kreye anviwon 27,000 djòb pandan tout lavi li. Atandan Desizyon Final Envestisman (FID) Mayflower espere delivre premye 1200 MW kouran nan fen ane 2020 yo epi li te angaje pouvwa sa a nan plizyè nan pi gwo sèvis piblik Massachusetts. Pwojè sa a, ke yo rele pwojè SouthCoast la, pral konekte ak griy elektrik nan Brayton Point nan Somerset, MA, yon fwa kay pi gwo plant chabon rejyon an.

About Mayflower Van

Mayflower Wind, yon antrepriz 50/50 ant Shell New Energies US LLC ak Ocean Winds North America, ap devlope yon zòn lokasyon van lanmè ak potansyèl pou bay 2,400 megawatt enèji pwòp ak pri ki ba pou kliyan elektrisite nan New England. Mayflower Wind angaje nan zewo domaj, inovasyon, ak devlopman endistri, ak envesti nan kominote lokal nou yo. Pou plis enfòmasyon vizite www.mayflowerwind.com.

# # #

Kontak medya:
Mayflower Van                                                
Joyce McMahon
joyce@mcmahoncomm.com
(978) 430-8847