Kontraktè & Founisè

Van lanmè se yon endistri k ap devlope rapidman, ak opòtinite k ap parèt pou kontraktè lokal ak founisè ki kalifye pou sèvi wòl enpòtan.

Mayflower Wind envesti nan fè rejyon an yon sant pou chèn ekipman pou van lanmè a, epi nou pran angajman pou konstwi yon mendèv kalifye, divès, ak eksperyans.

Nou ankouraje konpayi ou a pou kreye yon lis epi swiv aktivite sektè k ap kontinye nan la Massachusetts Offshore Wind Supply Chain Anyè, ki jere pa Massachusetts Clean Energy Center.

Si konpayi ou a enterese nan yo te yon kontraktè oswa founisè sou pwojè a Mayflower Van, tanpri soumèt fòm ki anba la a.

Tanpri sonje tout seksyon yo dwe ranpli. Ou dwe telechaje plizyè dokiman tou anvan ou soumèt fòm sa a.