Xem các trang trình bày:


Trong sự kiện ảo này, Mayflower Wind đã cung cấp thông tin về dự án của mình và trình bày các khoản đầu tư phát triển kinh tế cho cộng đồng SouthCoast. Mayflower Wind gần đây đã được trao 400 megawatt trong hợp đồng mua sắm năng lượng gió ngoài khơi mới nhất của Massachusetts. Chiến thắng đi kèm với một gói phát triển kinh tế bao gồm các cam kết chi tới 42 triệu USD.

Các chủ đề thảo luận bao gồm:

  • Tổng quan dự án
  • Giáo dục, đào tạo và phát triển lực lượng lao động về gió ngoài khơi
  • Cơ hội chuỗi cung ứng
  • Các sáng kiến ​​Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
  • Đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng và đổi mới
  • Cảng và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng
  • Hỗ trợ người trả lương có thu nhập thấp