Tương lai của năng lượng sạch là ở đây
Dòng Open House

Chuyến tham quan ảo của Dự án Falmouth, Massachusetts

Sự kiện này giới thiệu một chuyến tham quan ảo 3D hoạt hình về dự án của Mayflower Wind, với một chuyến đi bộ qua kết nối ngoài khơi với đất liền được đề xuất của chúng tôi ở Falmouth.

Với việc sử dụng mô hình ba chiều và chuỗi hoạt hình, chuyến tham quan đã cung cấp trải nghiệm hình ảnh thực tế về:

  • Khu vực cho thuê gió ngoài khơi
  • Cơ sở hạ tầng và lắp đặt cáp ngầm trên bờ ở Falmouth