Julia Ren Jackson, một nhà phân tích cho phép ra nước ngoài của Mayflower Wind, gần đây đã tham gia vào cuộc thảo luận bàn tròn về Công bằng trong Ngành gió ngoài khơi, được tài trợ bởi Viện gió ngoài khơi quốc gia của Đại học Cộng đồng Bristol (NOWI).

Julia đã nói về cảm giác làm việc trong ngành công nghiệp gió ngoài khơi và việc đào tạo và các nguồn lực do Mayflower Wind và các nhà tài trợ của tổ chức này cung cấp để thúc đẩy sự đa dạng và công bằng trong lực lượng lao động.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bristol, nằm ở Đông Nam Massachusetts, là trường đi đầu trong các sáng kiến ​​phát triển lực lượng lao động gió ngoài khơi thông qua NOWI, một học viện đổi mới, tập trung vào ngành với các chiến lược nhằm tăng tốc và hỗ trợ thế hệ tiếp theo của lực lượng lao động và chuỗi cung ứng cho ngành năng lượng gió.

Để biết thêm thông tin về NOW, tôi vui lòng truy cập www.nowi.org.