Truyền & kết nối

ngoài khơi

Làm thế nào mà Mayflower Wind quyết định tuyến đường cho các dây cáp xuất khẩu?

Thông qua phân tích kỹ thuật các điểm kết nối lưới điện sẵn có, Mayflower Wind xác định Falmouth và Somerset, Massachusetts là các điểm giao hàng tối ưu để khai thác tối đa tiềm năng công suất khu vực thuê. Chúng tôi đang theo đuổi các tuyến cáp xuất khẩu kép để cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua hai điểm đấu nối.

Các giải pháp thay thế tuyến đường hiện đang được đánh giá theo các yếu tố môi trường, kỹ thuật và thương mại, và sẽ được trình bày trong Kế hoạch Xây dựng và Vận hành (COP) của dự án. Không có quyết định cuối cùng về vị trí địa điểm cho các cơ sở dự án sẽ được đưa ra cho đến khi hoàn thành phân tích định tuyến đầy đủ. Các cuộc điều tra cơ bản hiện đang được tiến hành để thu thập dữ liệu tại chỗ và đánh giá mức độ phù hợp của các địa điểm thay thế để có một phân tích đầy đủ và hợp lý về các lựa chọn thay thế.

Trên bờ

Dự án sẽ đổ bộ về đâu?

Mayflower Wind đang theo đuổi các tuyến cáp xuất khẩu kép để cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện thông qua các điểm kết nối tại Falmouth và Somerset, Massachusetts.

Chúng tôi đang kiểm tra hai địa điểm đổ bộ thay thế dọc theo Bãi biển Falmouth Heights ở Falmouth.

Đối với tuyến đường đến Brayton Point, các vị trí đổ bộ đang được đánh giá tiếp giáp với sông Sakonnet ở phần phía bắc của Thị trấn Portsmouth, Rhode Island vì tuyến cáp dẫn đến Somerset, cũng như phía tây nam của khu thương mại Brayton Point chinh no.

Không có quyết định cuối cùng về vị trí địa điểm cho các cơ sở dự án sẽ được đưa ra cho đến khi hoàn thành phân tích định tuyến đầy đủ. Các cuộc điều tra cơ bản hiện đang được tiến hành để thu thập dữ liệu tại chỗ và đánh giá mức độ phù hợp của các địa điểm thay thế để có một phân tích đầy đủ và hợp lý về các lựa chọn thay thế.

Mayflower Wind đã quyết định lộ trình cho cáp ngầm và đường dây tải điện trên không như thế nào?

Các lựa chọn về tuyến đường truyền tải hiện đang được đánh giá như một phần của Kế hoạch Vận hành và Xây dựng Gió Mayflower (COP). Phân tích định tuyến cho cơ sở hạ tầng truyền dẫn trên bờ xem xét nhiều yếu tố, chẳng hạn như tính khả thi cho việc xây dựng, tài nguyên môi trường, tác động xã hội, tài nguyên văn hóa và các mối quan tâm khác của địa phương. Mục tiêu là giảm thiểu tác động đồng thời phù hợp với các cân nhắc về an toàn, chi phí và kỹ thuật. Định tuyến dọc theo cơ sở hạ tầng tuyến tính hiện có (chẳng hạn như quyền ưu tiên của tiện ích hiện có (ROW) và đường), các khu vực bị xáo trộn trước đây và khu đất đã giải phóng mặt bằng hiện có được chấp nhận rộng rãi như là các phương pháp hay nhất.

Không có quyết định cuối cùng về vị trí địa điểm cho các cơ sở dự án sẽ được đưa ra cho đến khi hoàn thành phân tích định tuyến đầy đủ. Các cuộc điều tra cơ bản hiện đang được tiến hành để thu thập dữ liệu tại chỗ và đánh giá mức độ phù hợp của các địa điểm thay thế để có một phân tích đầy đủ và hợp lý về các lựa chọn thay thế.

Những biện pháp và thực hành an toàn nào sẽ được triển khai để tránh, giảm thiểu hoặc giảm thiểu các tác động đến môi trường ven biển và gần bờ từ việc hạ cánh của cáp?

Mayflower sẽ làm việc với các cơ quan môi trường liên bang, tiểu bang và địa phương để tránh và giảm thiểu các tác động môi trường đến môi trường ven biển và gần bờ. Phương pháp hiệu quả nhất là tránh các tác động trực tiếp bằng cách sử dụng các phương pháp thi công, chẳng hạn như khoan định hướng ngang (HDD) và hạn chế thời gian trong năm trong các khoảng thời gian quan trọng theo mùa. Các tác động tiềm tàng đến môi trường ven biển và gần bờ và các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được phân tích thông qua Kế hoạch Xây dựng và Hoạt động (COP) của dự án.

Kết nối

Điểm kết nối (POI) của dự án là gì?

Dự án Mayflower Wind sẽ kết nối vào lưới điện khu vực thông qua hai POI riêng biệt ở Falmouth và Somerset, đang chờ các nghiên cứu kết nối đang diễn ra.

Những nghiên cứu nào đã được thực hiện để xác định liệu dự án có thể kết nối với lưới điện khu vực một cách an toàn và đáng tin cậy hay không?

Mayflower Wind đang tiến hành quá trình nghiên cứu Nhà điều hành Hệ thống Độc lập- New England (ISO-NE) để xác định cách dự án có thể kết nối với nhau một cách an toàn và đáng tin cậy vào hệ thống truyền dẫn của New England. Điều này bao gồm việc thực hiện Nghiên cứu khả thi và Nghiên cứu tác động của hệ thống, được thực hiện để đảm bảo rằng các tiêu chí và tiêu chuẩn về độ tin cậy của hệ thống không có tác động bất lợi được đáp ứng.