Thứ năm, Tháng Tám 4

Khi thời tiết cho phép, Liên lạc nghề cá từ Mayflower Wind, Avangrid Renewables, Equinor, Ørsted, và Vineyard Wind sẽ có mặt trong giờ cảng hàng tháng chung cho các câu hỏi, nhận xét và phản hồi về đánh bắt cá thương mại và giải trí cho các Khu vực năng lượng gió RI / MA.

Vị trí:

Leonards Wharf
New Bedford, MA 02740
Hướng dẫn lái xe

Thời gian:

9: 00 AM - 12: 00 PM

Tham gia với chúng tôi để trò chuyện thân mật hoặc liên hệ với Joel Southall để tìm hiểu thêm.

Joel Southall, Liên lạc viên Thủy sản
joel.southall@mayflowerwind.com
617-817-4682