4 Tháng Ba, 2022

Thời tiết cho phép, Liên hệ thủy sản từ Mayflower Wind, Avangrid Renewables, Equinor, EnBW Bắc Mỹ, Ørsted, và Vineyard Wind sẽ có sẵn trong các giờ cảng hàng tháng chung cho các câu hỏi, nhận xét và phản hồi về câu cá thương mại và giải trí cho các Khu vực năng lượng gió RI / MA .

Vị trí:

Trawl cao cấp
Phòng họp trên lầu
55 State Street
Narragansett, RI 02882
Hướng dẫn lái xe

thời gian:

9: 00 AM - 12: 00 PM

Tham gia với chúng tôi để trò chuyện thân mật hoặc liên hệ với Joel Southall để tìm hiểu thêm.

Joel Southall, Liên lạc viên Thủy sản
joel.southall@mayflowerwind.com
617-817-4682