Ngôi nhà mở ảo: Tương lai của năng lượng sạch đang ở đây: Phát sóng vào Thứ Ba, 5/18/21

Xem các trang trình bày:


Trong sự kiện này, Mayflower Wind đã trình bày những tin tức mới nhất về nỗ lực của chúng tôi trong việc mang năng lượng sạch đến Massachusetts thông qua dự án gió ngoài khơi của chúng tôi, dự án có tiềm năng tạo ra hơn 2,000 megawatt năng lượng sạch chi phí thấp, hoặc đủ để cung cấp năng lượng cho hơn nửa triệu ngôi nhà.

Trong số các mục được thảo luận là:

  • Sự cần thiết và cơ hội để gió ngoài khơi thực hiện các mục tiêu không phát thải carbon ròng của Massachusetts
  • Kế hoạch biến Massachusetts trở thành trung tâm gió ngoài khơi thông qua đầu tư vào các cảng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ; phát triển lực lượng lao động; công nghệ tiên tiến; và nghiên cứu ứng dụng
  • Cập nhật về các kế hoạch cơ sở hạ tầng điện trên bờ
  • Tương tác với ngư nghiệp và người sử dụng biển
  • Các bước tiếp theo trong quy trình cấp phép và xem xét