Sự Kiện

Bản ghi sự kiện

Những đoạn ghi âm này cho thấy một bức ảnh chụp nhanh trong thời gian của dự án Mayflower Wind. Một số chi tiết có thể đã thay đổi kể từ khi những video này được sản xuất. Để có thông tin cập nhật nhất, vui lòng truy cập các trang dự án trên trang web của chúng tôi và ghi tên cho các thông báo tin tức và sự kiện.

Những sự kiện đã qua