Thứ Tư, Tháng Hai 10, 2021
6: 30 PM - 8: 00 PM

Tham gia cùng Đại diện Dylan Fernandes và David Vieira khi Mayflower Wind cung cấp thông tin cập nhật về dự án năng lượng gió ngoài khơi được đề xuất và trả lời các câu hỏi từ các thành viên cộng đồng.

Tuyên bố của Đại diện Bang Dylan Fernandes về phát triển gió ngoài khơi.

Đại diện Bang David Vieira tuyên bố về phát triển gió ngoài khơi.