Thứ Tư, Tháng Hai 10, 2021
6: 30 PM - 8: 00 PM

Tham gia cùng Đại diện Dylan Fernandes và David Vieira khi Mayflower Wind cung cấp thông tin cập nhật về dự án năng lượng gió ngoài khơi được đề xuất và trả lời các câu hỏi từ các thành viên cộng đồng.

Xem các video đã ghi

Phiên bản đầy đủ của Tòa thị chính Ảo với Mayflower Wind và Falmouth, Cư dân MA và Đại diện Tiểu bang.

Tuyên bố của Đại diện Bang Dylan Fernandes về phát triển gió ngoài khơi.

Đại diện Bang David Vieira tuyên bố về phát triển gió ngoài khơi.