Sự Kiện

Sự kiện sắp tới

không có sự kiện nào sắp diễn ra vào thời gian này.

Những sự kiện đã qua

Mayflower Wind hỗ trợ môi trường sống ở khu vực vịnh Buzzards cho nhân loại Lễ động thổ

Mayflower Wind hỗ trợ môi trường sống ở khu vực vịnh Buzzards cho nhân loại Lễ động thổ

(L đến R) Kara B. Lees, Chủ tịch, BBAHFH; Christine Lacourse, Giám đốc Điều hành, BBAHFH; và Michael Brown, Giám đốc điều hành, Mayflower Wind Mayflower Wind đã tuyên bố ủng hộ Tổ chức Môi trường sống cho Nhân loại Khu vực Vịnh Buzzards với khoản đóng góp 50,000 đô la cho việc xây dựng ...

đọc thêm