Nhà thầu & Nhà cung cấp

Mayflower Wind cam kết xây dựng một lực lượng lao động lành nghề và giàu kinh nghiệm, mang đến cơ hội cho các nhà thầu và nhà cung cấp có năng lực.  

Nếu quý công ty muốn trở thành nhà thầu hoặc nhà cung cấp cho dự án Mayflower Wind, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới.

Xin lưu ý tất cả các phần phải được hoàn thành. Bạn cũng phải tải lên một số tài liệu trước khi gửi biểu mẫu này.

Làm việc với chúng tôi