Nhà thầu & Nhà cung cấp

Gió ngoài khơi là một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, với các cơ hội mới nổi cho các nhà thầu và nhà cung cấp địa phương có đủ năng lực để phục vụ các vai trò quan trọng.

Mayflower Wind được đầu tư để biến khu vực trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng gió ngoài khơi và chúng tôi cam kết xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao, đa dạng và giàu kinh nghiệm.

Chúng tôi khuyến khích công ty của bạn tạo danh sách và theo dõi các hoạt động đang diễn ra trong lĩnh vực Danh bạ chuỗi cung ứng gió ngoài khơi Massachusetts, được quản lý bởi Trung tâm Năng lượng Sạch Massachusetts.

Nếu quý công ty muốn trở thành nhà thầu hoặc nhà cung cấp cho dự án Mayflower Wind, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới.

Xin lưu ý tất cả các phần phải được hoàn thành. Bạn cũng phải tải lên một số tài liệu trước khi gửi biểu mẫu này.

Làm việc với chúng tôi